Followers

RHP SENI VISUAL TAHUN 3


Rancangan Harian Matapelajaran Seni Visual Tahun 3
                             Tarikh/Hari           :   13.04.2012/Jumaat
                             Masa                     :    9.00 pagi – 10.00 pagi
                             Tahun                   :   3 Setia
                             Bilangan murid   :   32 orang
                             Bidang                  :   Kraf Tradisional
                             Kegiatan               :   Membuat tembikar secara lingkaran dan picitan      
                             Tajuk                     :   Tembikar
                             Konsep utama        :   Aras 1:   Murid menggunakan plastisin untuk
                                                                             menghasilkan pelbagai bentuk tembikar.
                                              Aras 2:   Menguasai kemahiran psikomotor dan                              
                                                                             memahami langkah-langkah menyediakan                          
                                                                              tembikar.
    Aras 3:   Mereka corak dan motif yang mudah pada
                                                                               tembikar.
    Objektif Pembelajaran        :   Pada akir pengajaran, murid dapat;
                                                    a.   memahami cara-cara membuat tembikar.
                                                    b.   menyatakan jenis tembikar dan jenis teknik
                                                          ragam rias.
                                                    c.   menghargai kraf tangan tradisional.
           
                             Pengetahuan sedia ada:   Murid pernah melihat tembikar sebelum ini,
                                                                        iaitu labu sayung dan temnbikar yang ada dijual
                                                                        di pasaran.
Penerapan nilai      :  Meningkatkan daya kreativiti, sifat bekerjasama   
                                                               dan  menghargai warisan bangsa
                             Persediaan guru/ABM   :   labu sayung, plastisin, kertas lukisan(lapik).
                             Persediaan murid           :   plastisin pelbagai warna.
                             Rujukan:     Huraian sukatan   pelajaran pendidikan seni visual kurikulum
                                               bersepadu sekolah rendah (KBSR)                                                                                           
Perkara
/masa
Isi kandungan
Aktiviti guru
Aktiviti murid
catatan (strategi, kaedah, ABM, nilai dan ilustrasi
Set induksi
(3 minit)
Mengenal kraf tradisional – labu sayung
1. Guru menunjukkan labu sayung kepada murid dan menceritakan serba sedikit mengenai labu sayung .
1.  Murid menunjukkan minat dan bersoal jawab dengan labu sayung yang dipamerkan oleh guru.
ABM – labu sayung.
Guru menerangkan asal usul tembikar dan fungsinya pada masa dahulu dan kini.
Perkembangan
Langkah 1
Aras2. Menguasai kemahiran psikomotor dan memahami langkah-langkah menyediakan tembikar.
Aras3. Mereka corak dan motif yang mudah pada tembikar.
1. Guru menunjukkan cara membuat tembikar dengan menggunakan plastisin dengan teknik  lingkaran dan picitan.
2.  Guru menerangkan cara membuat tembikar.
3. Guru menunjukkan cara mereka corak pada tembikar dengan menggunakan lebihan plastisin yang digunakan.
Description: C:\Users\Windows 7\Pictures\Originals\P4030477.JPG

1. Murid melihat cara-cara membuat tembikar dan menerangkan daripada guru.

1. ABM adalah plastisin kertas lukisan sebagai lapik untuk membuat tembikar.
2. Kaedah yang digunakan adalah kaedah tunjukcara atau demonstrasi.

Perkara
/masa
Isi kandungan
Aktiviti guru
Aktiviti murid
catatan (strategi, kaedah, ABM, nilai dan ilustrasi
Langkah 2
Membuat tembikar
Aras 1: Murid menggunakan plastisin untuk menghasilkan pelbagai bentuk tembikar.
Aras 2: Menguasai kemahiran psikomotor dan memahami langkah-langkah menyediakan tembikar.
Aras 3: Mereka corak dan motif yang mudah pada tembikar.
1. Guru memberikan arahan untuk murid melakukan aktiviti membuat tembikar secara berkumpulan.
2. Guru meminta murid melakukan aktiviti secara berkerjasama bersama rakan kumpulan.
3. Guru memantau dan membantu kumpulan yang memerlukan bantuan.
1. Murid dibahagikan dalam kumpulan ( 2 orang)  dan bahan disediakan oleh guru (kertas, plastisin)
2. Murid membuat aktiviti secara berkumpulan seperti yang diarahkan oleh guru.
3. Kumpulan yang dibantu melihat cara membuat tembikar dan membuatnya sendiri.
Guru menggalakkan murid membuat tembikar dengan idea kreativiti sendiri. Tembikar yang dibuat oleh guru hanya sebagai bahan rujuk sahaja.
Langkah 3
Mereka corak pada tembikar

Aras 3. Mereka corak dan motif yang mudah pada tembikar.
1. Guru meminta membuat hiasan pada tembikar yang dihasilkan menggunakan lebihan plastisin yang digunakan.
1. Murid membuat rekaan dan corak pada tembikar  yang dihasilkan menggunakan lebihan plastisin yang digunakan.
2. Murid melakukan aktiviti secara bekerjasama.


Murid menghias tembikar dengan idea mereka sendiri.
Perkara
/masa
Isi kandungan
Aktiviti guru
Aktiviti murid
catatan (strategi, kaedah, ABM, nilai dan ilustrasi
Penutup
Mempamerkan hasil kerja
1. Guru meminta murid menunjukkan hasil kerja kepada rakan sekelas.
2. Guru meminta murid memberi komen kepada hasilan mereka.
1. Murid mempamerkan hasilan kerja mereka di hadapan kelas
2. Murid memberi pendapat pada hasilan mereka.
Description: C:\Users\Windows 7\Pictures\Originals\P4030478.JPG
Tembikar yang dihasilkan adalah hasil kreativiti murid sendiri.